Jezdíte na koloběžce po chodníku? - anketa na priblizovadla.cz

18.02.2012 21:02

 

Odst. 2, §57 zákona č. 361/2000 Sb., O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH říká:

„Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.“ Vše ostatní už vyplývá z právní úpravy týkající se jízdního kola.

Jezdíte i přes výše uvedené ustanovení se svou koloběžkou po chodníku? Hlasujte v anketě na webových stránkách Petra Lindenera:

https://priblizovadla.cz/anketa-jezdite-na-kolobezce-po-chodniku/

Zpět